ISO 14001

ISO 14001 is een internationale norm voor milieumanagement die bedrijven en organisaties helpt om hun milieuprestaties te verbeteren en te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van milieu. De norm is ontwikkeld door de International Organization for Standardization (ISO) en is wereldwijd erkend als de standaard voor milieumanagement.


ISO 14001 bevat eisen voor een milieumanagementsysteem dat een organisatie moet implementeren om haar milieuprestaties te verbeteren. Dit systeem omvat onder andere het vaststellen van milieudoelstellingen en -targets, het monitoren en meten van milieuprestaties, het identificeren en beheren van milieuaspecten en -impact, het uitvoeren van interne audits en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.


Het implementeren van ISO 14001 kan een aantal voordelen opleveren voor een organisatie, zoals kostenbesparingen door effici├źnter gebruik van hulpbronnen, verbeterde reputatie bij klanten en stakeholders, naleving van wettelijke verplichtingen en het verminderen van milieurisico's.


Organisaties die voldoen aan de eisen van ISO 14001 kunnen zich laten certificeren door een geaccrediteerde certificeringsinstelling. Een ISO 14001-certificaat kan helpen bij het aantonen van de inzet van een organisatie voor milieuprestaties en kan een concurrentievoordeel opleveren op de markt.


Al met al is ISO 14001 een belangrijke norm voor organisaties die duurzamer willen opereren en hun milieuprestaties willen verbeteren. De implementatie van ISO 14001 kan helpen om de impact van een organisatie op het milieu te verminderen en tegelijkertijd waarde toe te voegen aan het bedrijf.